Børnepasning

Ny plan for dagpleje og børnehaver

Central ledelse for de 192 dagplejere som sandsynligvis opdeles i distrikter

JAMMERBUGT:En ny plan for organisering af dagplejen, børnehaverne og andre institutioner med dagtilbud i Jammerbugt Kommune er undervejs. Børne- og kulturudvalget er kommet med en indstilling, som Sammenlægningsudvalget forholder sig til på sit møde tirsdag aften på Aabybro Rådhus. - Fordelen med denne plan er, at vi får en central ledelse med en decentral struktur, siger Kim Bennike (DF), formand for udvalget. - Desuden ser det ud til, at vi skal dele dagplejerne op i distrikter, men vi har endnu ikke overblik over hvor mange, da det også kan komme til at afhænge af eventuelle distrikter på skoleområdet, siger Kim Bennike. Området får en børnechef i Lars Vorre fra Brovst Kommune. Derunder skal der være en leder og en souschef for den centrale pladsanvisning med base på Fjerritslev rådhus. De er sidestillet med dels lederne af institutionerne og dels med den kommende leder af dagplejen som også får en souschef. Først når og hvis Sammenlægningsudvalget tirsdag stemmer for denne organisation, kan der sættes navn på ledere og souschefer for dagpleje og pladsanvisning. Ydermere er der i oplægget fra forvaltningen en stilling som pædagogisk konsulent. - Men vi vil gerne have beskrevet opgaverne i denne stilling yderligere, før vi træffer en beslutning. Det er vigtigt for udvalget, at denne konsulent kan arbejde på tværs af stabene og ikke blot arbejder med opgaver indenfor dagtilbud, men eksempelvis også indenfor forebyggelse eller fritidstilbudene på skoleområdet, siger Kim Bennike. I forbindelse med, at billedet af storkommunens økonomi kommer til at stå stadig mere klart, har Sammenlægningsudvalget sendt meldinger ud om, at det er en god ide at finde rationaler allerede nu. Udkig efter besparelser Og umiddelbart vil der være et rationale med den nye plan i forhold til organiseringen i de fire nuværende kommuner, men der vil på kort sigt kun være tale om besparelser på lønkroner og ikke antal ansatte. - Det er klart, at vi i den ny kommune ikke har behov for eksempelvis fire dagplejeledere, som der er i dag i de fire kommuner. Men i følge loven om virksomhedsoverdragelse skal vi tilbyde dagplejeledere, som ikke fortsætter i den funktion i den ny kommune, en anden stilling med nogenlunde samme funktioner. Dog kan der lønmæssigt være besparelser, da vi ikke kommer til at betale for så mange lederfunktioner, som i dag, men de ansatte skal have deres nuværende løn i et år efter loven om virksomhedsoverdragelse, siger Kim Bennike. - Derfor er der på kort sigt ikke så store rationaler at hente, men det vil der være på sigt også via naturlig afgang blandt de ansatte, siger han. Der er p.t. indskrevet 708 børn i dagplejen i de fire kommuner og ansat 192 dagplejere.