Lokalpolitik

Ny plan for gamle huse

Ved Heden og Sulbæk mellem Frederikshavn og Sæby ligger mange små sommerhusområder og 143 mindre sommerhuse, som for hovedpartens vedkommende alle er bygget eller påbegyndt i begyndelsen af 1960'erne.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sommerhusene er beliggende i mange små sommerhusområder, og nogle af dem går helt ned til stranden. Foto: Carl Th. Poulsen

Bebyggelsen er i dag reguleret af to forskellige lokalplaner, og det skyldes, at nogle af sommerhusene lå i Frederikshavn Kommune og andre, hovedparten, i Sæby Kommune. Bestemmelserne i de to lokalplaner er ikke helt ens. Blandt andet giver lokalplanen for området i den tidligere Frederikshavn Kommune mulighed for at udvide sommerhusene. Det er ikke tilfældet med planen fra tidligere Sæby Kommune. Flere husejere i området ønsker at udvide de små sommerhuse, og derfor har den nye Frederikshavn Kommune besluttet at udarbejde en ny lokalplan, som så skal være gældende for hele området. Må udvides Efter den nye plan må hovedparten af sommerhusene udvides op til 100 kvadratmeter. Undtagelsen er nogle få sommerhuse, som ligger i nærheden af en minkfarm. De må højst udvides til 60 kvadratmeter, og en klynge sommerhuse i det tidligere Sæby Kommune. De ligger så tæt, at den samlede bebyggelse på grunden efter forslaget til den nye lokalplan ikke må være større end 75 kvadratmeter. Endelig er der enkelte huse, der ligger så tæt, at de ikke må blive større end 45 kvadratmeter. Ulovlige Af lokalplanforslaget fremgår, at kommunen fortsat betragter 40 af de eksisterende sommerhuse som værende ulovligt opførte sommerhuse. De ligger i landzone, mens de øvrige sommerhuse ligger i mindre områder, der har status af sommerhusområde. Af lokalplanforslaget fremgår, at de 40 ulovlige sommerhuse ikke må udvides. De må blive liggende, men hvis for eksempel de brænder ned eller hvis ejeren ønsker at gennemføre væsentlige ændringer og udvidelser, skal der bygges et nyt sommerhus i stedet for det eksisterende. I lokalplanforslaget er afsat byggefelter i sommerhusområder, hvor der kan bygges et nyt sommerhus. Disse byggefelter må dog udelukkende bruges til sommerhuse, der opføres som erstatning for et sommerhus, som nu ligger i landzone. Muligheden for at erstatte de ulovlige sommerhuse med et nyt i et nyt byggefelt indgår også i den gældende lokalplan for området i den tidligere Sæby Kommune. Planen har været gældende siden 1992. Der er blot tre sommerhusejere, der har valgt at flytte og bygge nyt. Lokalplanforslaget for området ved Heden og Sulbæk er godkendt af kommunens udvalg for plan og miljø og af økonomiudvalget. Det forelægges byrådet på onsdag, og hvis det godkendes, fremlægges det senere offentligt i otte uger.