Lokalpolitik

Ny plan for Jeckels p-kælder

Skagen Kommunes plan skrottet

Den nye lo­kal­plan skal vise, hvor­dan om­rå­det ta­ger sig ud, når p-kæl­de­ren er la­vet og klit­ten gen­skabt. FOTO: KIM DAHL HANSEN

Den nye lo­kal­plan skal vise, hvor­dan om­rå­det ta­ger sig ud, når p-kæl­de­ren er la­vet og klit­ten gen­skabt. FOTO: KIM DAHL HANSEN

GL. SKAGEN: Skagen Kommune fremlagde i slutningen af 2006 et lokalplanforslag som skal gøre det muligt at bygge en parkeringskælder under en stor klit umiddelbar nord for Jeckels Hotel. Frederikshavn Kommunes udvalg for plan og miljø får på dets møde i næste uge endnu et lokalplanforslag for dette bygge forelagt. Frederikshavn Kommune har valgt at skrotte det lokalplanforslag, Skagen Kommune udarbejdede, og lave et helt nyt. Stort set hele indhold i lokalplanen og paragrafferne i lokalplanen er i store træk identiske med det forslag, som blev fremlagt i fjor. Det nye ved den kommende lokalplan er, at der gøres ekstra meget ud af at illustrere, hvordan byggeriet kommer til at tage sig ud, når det er færdigt, og hvordan det eventuelt vil indvirke på miljøet. Efter bestemmelserne i planen skal klitten genskabes nøjagtig som den er, når parkeringskælderen er færdig. Den nye visualisering vil dog vise, hvordan ind- og udkørslen fra parkeringskælderen kommer til at tage sig ud. Der bliver efter planen plads til en snes biler i den nye parkeringskælder. Kælderne skal erstatte Jeckels nuværende parkeringsplads syd for hotellet ud mod Jeckelsvej. Lokalplanforslaget omfatter hele Jeckels Hotel, men det eneste nye er muligheden for at bygge parkeringskælderen. De øvrige paragraffer i planen stemmer overens med, hvordan virkeligheden er i dag på Jeckels.