Lokalpolitik

Ny plan for Strandby Havn

} STRANDBY: Med byggeriet af Strandby Havnefront har Strandby Havn ændret karakter og nu tager kommunen skridt til en egentlig bycentermæssig anvendelse af området mellem havnefronten og Vesterports andet byggeri, Ankerpladsen. Planen er at ændre lokalplanen, så området fremover kan indrettes med flere boliger, forretninger, restaurant med videre. Forslaget om en ny lokalplan for området behandles i byrådet på mandag. } FREDERIKSHAVN: I 2001 indgik Frederikshavn Kommune en samarbejdsaftale med Aalborg Kommune om benyttelse af dele af Aalborg Kommunes indkøbsaftaler. Aftalen, der skulle sikre kommunen rabatter og andre økonomiske fordele, bliver nu opsagt. I stedet opbygger kommunen sin egen indkøbsorganisation. - Vi har ekspertisen og noget tyder på, at vi kan gøre det endnu bedre end det, Aalborg har præsteret, siger borgmester Erik Sørensen (S). Samarbejdsaftalen på rengøringsartikler ér opsagt.