Ny plan for udvidelse af Color Hotel Skagen

Nyt lokalplanforslag sikrer bevarelse af orienteringsklubbens hus ved Gl. Landevej

Kor­tet vi­ser af­græns­nin­gen af det nye lo­kal­plan­om­rå­de. I ven­stre side ses, hvor­dan ori­en­te­rings­klub­bens og DCH’s klub­hu­se lig­ger lige uden­for om­rå­det. IL­L. FRA LO­KAL­PLAN­FOR­SLA­GET

Kor­tet vi­ser af­græns­nin­gen af det nye lo­kal­plan­om­rå­de. I ven­stre side ses, hvor­dan ori­en­te­rings­klub­bens og DCH’s klub­hu­se lig­ger lige uden­for om­rå­det. IL­L. FRA LO­KAL­PLAN­FOR­SLA­GET

SKAGEN:Skagen Orienteringsklub vil kunne bevare det nuværende klubhus ved Gl. Landevej, hvorimod Skagen-afdelingen af Danmarks civile Hundeførere må finde et andet sted til træningsaktiviteterne og, formentlig, også til klubhuset. Det store areal, hundeklubben nu anvender, indgår nemlig i et nyt lokalplanforslag for en stor udvidelse af Color Hotel Skagen. Da det første lokalplanforslag for udvidelsen blev fremlagt i offentlig høring i oktober 2004 var også orienteringsklubbens hus med i lokalplanområdet. Det protesterede klubben meget imod - både fordi den vanskelig kan undvære klubhuset tæt på klitplantagen, og fordi den ikke på forhånd var blevet orienteret om lokalplanen. Der kom andre protester mod lokalplanforslaget i 2004. Det var blandt andet imod den skitserede nye hotelfacade ud mod Gl. Landevej. Den var, mente man, alt for stor og voldsom. Der er da også ændret på både lokalplanområdets udstrækning og på de bygningsmæssige bestemmelserne i det nye lokalplanforslag. Forslaget er godkendt af kommunens udvalg for teknik og miljø, og det behandles af økonomiudvalget på mandag. Baggrunden for det nye lokalplanforslag er hotellets planer om over nogle år at udvikle sig fra et stort primært feriehotel til et endnu større kongres- og wellnesshotel. Fuldt udbygget vil hotellet komme til at råde over 500 værelser med cirka 1000 sengepladser. I dag er der 152 værelser. I udvidelsesplanerne indgår restaurationsfaciliteter, et nyt vandland med et 25 meter langt svømmebassin, et wellness-center, et større aktivitetscenter og en kongressal med plads til godt 600 mennesker. Det indgår i lokalplanforslaget, at adgangen til hotellet fortsat kan ske fra Gl. Landevej og fra Grårisvej. I planen indgår desuden en forlængelse af Sovkrogsvej, så den får et forløb, som følger afgrænsningen af lokalplanområdet og ender ved Gl. Landevej, hvor der nu er indkørsel til de to nævnte klubhuse og skovbørnehaven Fyrrekrat. Fra den forlængede Sovkrogsvej skal der være indkørsel til flere mindre parkeringspladser ved hotellets nye værelsesfløje.