Ny plan på længere sigt

Det ville være godt, om der i planen var en form for tidslinje for, hvornår kommunen venter, at for eksempel nye boligområder bliver taget i brug, så vi ved hvor meget eller hvor lidt det haster med at få andre ting på plads.

De nye boligområder ved Skagen Nordstrand betyder, at der skal ske lugtdæmpning på renseanlægget, mener formanden for kommunens tekniske udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (S). ARKIVFOTO: PETER BROEN

De nye boligområder ved Skagen Nordstrand betyder, at der skal ske lugtdæmpning på renseanlægget, mener formanden for kommunens tekniske udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (S). ARKIVFOTO: PETER BROEN

Det var en af kommentarerne, da der mandag var offentligt møde om den nye Kommuneplan 2009 - 2020 i Skagen. Formanden for udvalget for plan og miljø, John Christensen (V), kunne kun give borgeren ret. Det ville være rart, også for kommunen og kommunens planlæggere, men det er ikke muligt. - Tænkt blot to år tilbage og husk, hvilken udviklingstakt mere eller mindre alle regnede med, og se så, hvordan der går i dag. Det går slet ikke så hurtigt, som for to år siden, og som vi troede, det ville gå, sagde han. Hestehold Når det i Skagen er ønskeligt med en slags tidslinje hænger det blandt andet sammen med, at et af de nye boligområder, kommunen venter kommer indenfor Kommuneplan-perioden, ligger i et område nord for Skagen By, hvor der i dag er en række fritidsfaciliteter - primært hestehold og for eksempel en ridebane. Det må vige, den dag det er aktuelt at udstykke området i boliggrunde, og oplægget til den nye Kommuneplan indeholder ikke et svar på spørgsmålet om, hvor heste, stalde og ridebane skal flytte hen. Der tages højde for en del udvikling i en Kommuneplan, men ikke for alt - og altså heller ikke for alle følgerne af den udvikling, planen lægger op til. Temaplaner Det offentlige møde i Skagen samlede kun en snes borgere, som kom for både at få opklaret spørgsmål om primært forhold vedrørende deres egne forhold. Men der blev dog også spurgt til mere overordnede forhold som for eksempel offentlig trafik, turisme og udvikling indenfor sundhed. Det fremgik af svarene, at de er en række områder, som kunne have været en del af Kommuneplanen, men som kommunen i stedet har valgt at gøre til temaer for særskilt planlægning. Det er for eksempel placeringen af vindmøller i kommunen, det er turisme, og det er kollektiv trafik. Lugtgener I forbindelse med de nye boligområder i Skagen blev der på mødet spurgt til, om kommunen er forberedt på, at der vil komme klager over lugtgener fra affaldspladsen og renseanlægget når det nye område Skagen Nordstrand bliver beboet. Formanden for teknisk udvalg - og forsyningen, Jens Hedegaard Kristensen (S), erkendte, at det ikke har været en særlig heldig planlægning, der har placeret boliger så tæt på renseanlægget. - Vi bliver nødt til enten at flytte renseanlægget eller at gøre noget for at dæmpe lugtgenerne. Det sidste har vi erfaring med fra Frederikshavn, og det bliver også det, vi skal i Skagen, sagde han. Der blev på mødet også spurgt til, om det er planen at nedlægge forbrændingen i Skagen den dag, der er bygget et nyt større forbrændingsanlæg i Frederikshavn. Det kunne formanden for AVØ, Brian Pedersen (SF), ikke svare direkte på. - Eksperterne mener, at forbrændingsanlæg kan være for små, fordi miljøomkostningerne vil være for store, men omvendt vil det betyde væsentlig mere kørsel på landevejen, hvis alt skal køres til Frederikshavn for at blive brændt. Men jeg tror, at man i Skagen skal være gode til at gøre opmærksom på fordelen ved at bevare forbrændingen i byen, sagde han. Frist 4. maj Den offentlige debat om forslaget til ny Kommuneplan løber frem til 4. maj, og indtil da kan alle komme med forslag og kommentarer til oplægget. Oplægget til Kommuneplan 2009 - 2020 kan ses på kommunens hjemmeside. Der er et link til siderne med Kommuneplanen på forsiden af kommunens hjemmeside. Udvalgsformand John Christensen håber, at man kan have det endelige forslag til ny Kommuneplan klar, så det kan blive forelagt byrådet på dets møde i september. - Den nye plan bør efter min mening være endelig godkendt, inden der er kommunalvalg i november, siger han.