Lokalpolitik

Ny plan skal for byrådet

Ny organisation besluttes måske i januar

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Færre direktører på Codanhus eller samme antal som i dag? Byrådet skal diskutere rapportens anbefalinger.

HJØRRING:Borgmester Finn Olesen (S) satser på, at byrådet på januarmødet kan beslutte en ny kommunal organisationsstruktur. Overvejelserne tager udgangspunkt i den konsulentrapport om kommunens organisation, som officielt blev præsenteret mandag. Borgmesteren forventer, at der bliver tale om småjusteringer, som følge af konsulentrapporten. - Vi skal være varsomme med at "røre rundt i gryden" så kort tid efter kommunalreformen. De ansatte kan ikke holde til endnu en stor omvæltning, siger Finn Olesen. Kommunaldirektør, Jesper Christensen, ser gerne en hurtig afklaring. - Organisationen kan ikke holde til usikkerhed om ny organisation gennem længere tid, siger Jesper Christensen. Direktionen foreslog og økonomiudvalget besluttede at sætte konsulentrapporten i værk. Den er baseret på 100 interviews med politikere, direktionen, ledere og medarbejdere. Én af rapportens konklusioner om fastlåst samarbejde synes både borgmester og kommunaldirektør er overdrevet. Begge er dog enige om, at rapporten sætter fingeren på et ømt punkt, når det gælder rollefordelingen mellem politikere og embedsmænd. Rapporten anbefaler, at man skaber en større klarhed om fordelingen. Problemet er, at byrådets medlemmer ikke er enige. Skal direktionen komme med fremadrettede forslag til politikken eller helt blande sig udenom og overlade al politisk fremtidstænkning til politikerne? - Jeg synes ikke, at der skal lægges snærende bånd ned over direktionen. I det daglige forventer jeg da, at direktionen kommer med kreative og nyskabende tanker. Fremadrettede tanker om kommunens udvikling skal fremlægges til åben dialog med politikerne, og det er selvfølgelig byrådet, der bestemmer i sidste ende, siger Finn Olesen. Kommunaldirektøren placerer rollefordelingen på politikernes bord. - Nogle politikere ønsker, at direktionen skal komme med strategiske bud på fremtiden, mens andre mener, at direktionen skal blande sig udenom og blot koncentrere sig om den daglige drift, siger Jesper Christensen. - Her må politikerne må finde ud af, hvad de vil. Der er et behov for, at banen bliver kridtet op. Et af kritikpunkterne fra politikerne har været, at de kommer for sent ind i arbejdet, og derfor oplever, at de præsenteres for nærmest færdige løsningsforslag fra administrationens side. - Rapporten siger, at politikerne gerne vil involveres tidligere. Det lyder fornuftigt og rimeligt. Vi kan sagtens holde flere uformelle møder med politikerne og sende flere oplysninger ud på et tidligere tidspunkt - inden de ender i byrådet, siger Jesper Christensen. Rapporten er tilgængelig for alle kommunens borgere på kommunens hjemmeside www.hjoerring.dk