Lokalpolitik

Ny politik for landdistrikter

Læserbrev

LAND OG BY: Aalborg Kommune skal i 2010 have formuleret en ny landdistriktspolitik. Et arbejde som jeg sammen med det nye udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udvikling glæder mig meget til at stå i spidsen for. Der er mange ting, som vi i arbejdet med landdistrikterne i de forløbne tre år er blevet klogere på, men der er også mange ting som jeg oplever, er lykkedes for os. Befolkningstallet i landdistrikterne er steget kraftigere end i Aalborg/Nørresundby byområder og det er også lykkedes at få sat rigtigt mange små og store projekter i gang i landdistrikterne, hvor engagerede mennesker med støtte fra Aalborg Kommune har realiseret nogle af deres ideer. Det er jeg glad for, og jeg tror fortsat at en væsentlig del af arbejdet med landdistrikterne fra kommunens side vil være at understøtte lokale ildsjæle med gode ideer. Men jeg tror også at der er behov for, at vi i Landdistriktspolitikken fra kommunens side sætter os nogle lidt skarpere målsætninger, og er lidt mere konkrete i forhold til hvilke handlinger der skal til for at realisere vores målsætninger. Da vi formulerede den landdistriktspolitik, som vi hidtil har arbejdet efter, var vi meget offensive i forhold til at inddrage befolkningen i Aalborg Kommunes landdistrikter gennem spørgeskemaer, dialogmøder m.v. Jeg mener også at vi i arbejdet med at formulere en ny landdistriktspolitik skal inddrage borgerne, de lokale erhvervsdrivende, interesseorganisationer m.v. i meget høj grad, for at sikre at vi får en landdistriktspolitik som effektivt kan gøre en forskel i landdistrikterne i Aalborg Kommune. Vi skal have gode og konkrete bud på hvilke mål vi skal sætte os, og hvordan vi kan realisere dem.

Forsiden