Børnepasning

Ny politik på vej

HJØRRING:En helt ny integrationspolitik er på vej til at se dagens lys i Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsudvalget har haft forslaget sendt ud i høring i skoler og daginstitutioner, og på baggrund af de 20 svar, der er kommet tilbage, har politikerne besluttet at godkende den nye integrationspolitik og sende den til behandling i byrådet. Målet med politikken er at få borgere med anden etnisk baggrund end dansk bedst muligt integreret i kommunen. - Og høringssvarene fra skoler og daginstitutionerne er generelt positive. Nogle steder er der lidt bekymring i forhold til, om pengene slår til, og det er klart, at det heller ikke er de samme opgaver, der skal løses i alle distrikter, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V). Hun tilføjer, at hensigten er, at lærere og pædagoger skal have mulighed for fælles kompetenceudvikling f.eks. ved en fælles temadag. Der følger ikke ekstra penge med indførelsen af integrationspolitikken, men politikerne er indforståede med, at hvis der viser sig områder, hvor der er brug for yderligere bevillinger, må det arbejdes ind i budget 2005. I høringssvarene fra bestyrelserne i skoler og daginstitutioner har f.eks. Børnehaven Emilie efterlyst noget mere konkret. Hvilken indsats forventes der? Også Muldbjergskolen har efterlyst noget mere konkret, og i Børnehaven Regnbuen mener bestyrelsen ikke, at der er ressourcer til at udføre alle funktionerne. Også Børnehaven Albert efterlyser flere konkrete ting i politikken.