Lokalpolitik

Ny politisk enighed om genbrugsplads

Enighed i økonomiudvalget efter uenighed i teknik- og miljøudvalget

KLOKKERHOLM:Efter at der inden sommerferien opstod politisk uenighed om, hvorvidt kørselsforholdene på genbrugspladsen i Klokkerholm trængte til at blive forbedret, er der nu i økonomiudvalget sket en kovending - med en politisk enighed til følge. Det betyder, at byrådet ved den afgørende behandling på tirsdag vil sige god for, at der bruges 157.300 kr. på at gennemføre den omtalte forbedring. Dermed valgte Venstre-medlemmerne i økonomiudvalget at gå imod deres to kolleger i teknik- og miljøudvalget, Runa Christensen og Hans Chr. Holst - som slet ikke ønskede at bruge penge på genbrugspladsen i Klokkerholm - for i stedet at slutte sig til holdningen i den socialdemokratiske og i Borgerlistens lejr. Det var i øvrigt en lejr, der i byrådet også ville have kunnet mønstret et flertal på egen hånd, hvis ikke V-folkene var gået med. Med beslutningen om at skyde de nævnte godt 157.000 kr. i en forbedring af Klokkerholms genbrugsplads vil pladsen blive udvidet med otte meter mod syd for at sikre en bedre og mere ensartet trafik samt med seks meter mod øst for på dén at skabe mere plads til blandt andet fri rundkørsel på pladsen. Derudover vil der blive mere plads til både små og store affaldsfraktioner ligesom der sker en forbedring af mandskabsfaciliteterne og belysningen. Samtidig bliver kemiskuret flyttet, ligesom det er tanken at gøre tilkørselsvejen mellem genbrugspladsen og tilkørselsvejen lidt bredere. Det var i sin tid byrådsmedlem Steen Christensen (S), Klokkerholm, der fremsatte forslaget om at forbedre forholdene på genbrugspladsen. - Langt om længe ser det ud til, at vi i Klokkerholm endelig får ordnede forhold på genbrugspladsen, siger han og peger på den ekstra plads og muligheden for at køre rundt med både bil og trailer på pladsen som det mest positive.