Lokalpolitik

Ny port til Skagen

Store planer i Skagens entre

Frederikshavn Kommune har givet grønt lys til, at Skagen får en ny byport mod syd. En investorgruppe har været fremme med flere forslag til etablering et butikscenter, boliger og et hotel garni ved Shelltanken lige syd for byen. Plan- og miljøudvalget har sagt nej til de hidtidige forslag, men efter hotellet er skåret væk, siger plan- og miljøudvalget nu ja. Planen indebærer, at den del af grunden, der ligger på sydsiden af vejen bevares som naturområde og at en asfalteret vigeplads sløjfes og retableres som naturområde med klithede. Projektforslaget kan nu danne basis en ny lokalplan, som kommer i offentlig høring.