EMNER

Ny portal viser vej til netundervisning

Virtuelle klasseværelser er et af tilbudene fra Aalborg Handelsskole

AALBORG: En ny portal - www.edunord.dk - kan være med til at bane vej for øget brug af netbaseret undervisning ude på virksomhederne. Portalen vil give kursister, indholdsleverandører og kursusudbydere meget bedre mulighed for at finde hinanden. I uddannelsesverdenen, som har vedtaget at kalde undervisning via computer og net for e-learning, venter man, at virksomhederne i meget stor grad vil gøre brug af netundervisning. På store arbejdspladser som Novo Nordisk og TDC er e-læring forlængst blevet inddraget som værdifuld og omkostningsbesparende metode. Og metoden egner sig lige så godt for små som for store virksomheder, fordi man, som Edunord-bagmændene minder om, får mulighed for selv at tage hånd om en del af medarbejdernes kompetenceudvikling, intern uddannelse, videndeling og videnledelse. Projektleder er Per Christian Jensen, forstander for Aalborg Handelsskole, og han siger om projektet: - Umiddelbart er portalen en reaktion på den stærkt voksende interesse for e-learning, som vi oplever. Og ambitionen med portalen er at blive stedet, hvor man søger information om e-learning, hvad enten man nu er kommende kursist, kursusudbyder eller virksomhed. Edunord kommer dels til at rumme en oversigt over kursusudbydere og tilbud om e-learning, en kontaktbørs for samarbejdspartnere, kursister og kursustilbud, et værktøj, LearnEd, som hjælper brugeren i gang med design af e-learning forløb, et visiteringsmodul til afklaring af kursisters uddannelsesbehov, samt et evalueringsværktøj. Desuden består portalen af et såkaldt afviklingsmiljø, hvor man eksempelvis kan oprette virtuelle klasseværelser. Edunord-portalen er blevet udviklet med støtte fra Det Digitale Nordjylland, i et partnerskab bestående af: @ventures, AM Production Multimedia, revisionsfirmaet Nielsen & Christensen, Spar Nord Bank, Aalborg Handelsskole samt Aalborg Tekniske Skole. Og i dag holdes som startskud for den nye service en konference på Aalborg Tekniske Skole.