Ny portner

TIDSSKRIFT "Den blå Port, 59/60" Tidsskriftet har med dette nummer ikke alene skiftet forlag fra Rhodos til Arena; det har også skiftet redaktør, idet Mette Moestrup er fratrådt, og Lars Skinnebach tiltrådt. Og der vanker hug til den nye danske litteratur i tidsskriftets leder: den er ifølge den verserende kulturdebat "i krise fordi den hverken tager en eksistentiel eller politisk krise på sig. Den virker mere interesseret i at afprøve formelle detaljer, er for selvoptaget, for indadvendt, for smal og uden forbindelse med verden omkring sig.". Og man mener i lederen både-og, for de unge forfattere har et andet værdisæt og svært ved at se værdien i at skrive om en bestemt mennesketype a la modernismens helt: det fornedrede menneske, offeret. Det er glædeligt, at tidsskriftet fastholder den tidligere afstukne linie: her er et lidt for kort interview med Kirsten Thorup ved Katrine Marie Guldager, og Anders Søgaard skriver - lidt anstrengt - om Jørgen Leths strategier, hvorefter der følger fire digte af Leth. Stig Dagermanns novelle "Gud besøger Newton 1727" (Newtons dødsår) er en perle, hvor Gud ophæver tyngdeloven og lader den stumme tjener bryde stilheden i det tavse hus. Og så er Kronprins Frederik trådt ind i lyrikkens verden. Lone Hørslev har fire digte, hvori han indgår. Hans ord bliver guldkorn, der rækker ud over nuet. Det første digt slutter: Du smiler til mig fra sædet overfor Alting er så flygtigt siger kronprinsen. Eller tag det tredje digts slutning: Berøringen lægger sig mellem os tappert som kronprinsens smil da han igen fik ny kæreste i juli Det er et kærligt-ironisk digt om Billedbladet og kronprinsens løsrevne sætninger, der pludselig bliver folkeeje og retningsgivende. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Tue Andersen Nexø og Lars Skinnebach (Redaktion): "Den blå port 59/60" 120 sider, 98 kr. løssalg, 80 kr. i abonnement. Arena