EMNER

Ny præst i Bistrupkirken

BISTRUP:Søndag 6. april vil provst Lars-Erich Stephansen indsætte sognepræst Inge With Johannesen i Bistrupkirken. Efter indsættelsen er der fælles kaffebord i salen. Alle er velkomne.