EMNER

Ny præst til fire sogne

Lilian Risum er ansat pr. 15. august og indsættes 24. august.

Kirkeministeriet meddeler, at man pr. 15. august har ansat Lilian Risum som kirkebogsførende sognepræst i Visby-Heltborg-Hassing-Villerslev Pastorat. Den nye præst indsættes i alle fire kirker søndag 24. august af provst Jens F. Munksgaard, Hurup, oplyser menighedsformand Holger Mouritsen, Visby. Lilian Risum fortæller, at hun er 56 år og landmandsdatter fra Tvis ved Holstebro, hvor hun voksede op i en indremissionsk familie: – Jeg havde en dejlig barndom med en glad, fri kristendom, hvor vi færdedes i kirke, missionshus og søndagsskole, siger hun, der blev færdig som teologisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1980. Straks efter rejste hun til Afrika, hvor hun de næste 15 år var udsendt af Sudanmissionen til lutherske kirker i Nigeria: Læs hele artiklen i Thisted Dagblad fredag.