EMNER

Ny præst ved Sct. Hans og Sct. Olai sogne

HJØRRING: Kirkeministeriet har nu givet endelig accept af den indstilling, som menighedsrådene er kommet med med henblik på den nye præst ved Sct. Hans og Sct. Olai sogne. Sognene hører under samme pastorat, og den nye sognepræst vil næste år blive Hanne Nøhr Krüger. Formand for Sct. Hans Menighedsråd, Børge Thomsen, oplyser, at Hanne Nøhr Krüger er 43 år og har været præst ved Arden Kirke i 12 år. Hun er gift og har to børn, og vil i forbindelse med tiltrædelsen flytte til Hjørring i præsteboligen på Kirkegårdsvej. Den nye præst tiltræder 1. februar næste år, og det sker, efter at sognepræst Bodil Egdal har valgt at drage til Sjælland. Pastoratet vil fremover udover Hanne Nøhr Krüger også bestå af sognepræst Ingeborg Asschenfeldt. -sand