EMNER

Ny præst vil have de unge indenfor

Keld Munk vender tilbage til Vendsyssel

Keld Munk - ny me­to­dist­præst i Fre­de­riks­havn. Her tæn­der han lys­glo­ben for­an al­ter­tav­len, som er fulgt fra kir­ken i Jern­ba­ne­ga­de til den nye kir­ke på Søn­der­jyl­lands Allé. Foto: Bent Ja­kob­sen

Keld Munk - ny me­to­dist­præst i Fre­de­riks­havn. Her tæn­der han lys­glo­ben for­an al­ter­tav­len, som er fulgt fra kir­ken i Jern­ba­ne­ga­de til den nye kir­ke på Søn­der­jyl­lands Allé. Foto: Bent Ja­kob­sen

VENDSYSSEL:Efter 19 år som metodistpræst i Vejle er Keld Munk vendt tilbage til Vendsyssel. Han har netop overtaget stillingen som præst for menighederne i Frederikshavn og Løkken. Keld Munk kender en hel del til vendelboer i forvejen, for han er gift med en. Hun hedder Stine, er pædagog og hjemmevejleder, og opvokset i Frederikshavn. Keld Munk var i årene 1986-88 præst ved Metodistkirken i Strandby og har bevaret nær kontakt med landsdelen. Præsteembedet i Frederikshavn har været ubesat i et års tid, efter præsteparret Elina og Mikkel Bræstrup fratrådte. Menigheden tæller omkring 115 medlemmer. Menigheden i Løkken er mindre, og kombinationsstillingen er skruet sammen så Keld Munk lægge hovedparten af sin arbejdstid i Frederikshavn. Han fortæller, at han vil bruge den første tid på at stikke fingeren i jorden, men arbejde for at inddrage de unge i kirkelivet. - Kirken har nok tidligere haft tradition for at møde menigheden på de ældres præmisser. Vi vil gerne række hånden ud til de unge og forsøge at møde dem på deres egne betingelser. De fra skolen vant til at være aktive medspillere. Og det vil vi også søge at give dem mulighed for at blive i kirken. Keld Munk har altid inddraget menigheden aktivt i gudstjenesten. En lægmand har bedt indgangsbøn og medlemmer af menigheden har stået for de musikalske indslag. Det vil han videreføre i Frederikshavn. Også kirkens tradition med uformelle cafe-gudstjenester og meditative aftengudstjenester fortsætter. Keld Munk har det seneste år, ud over at passe embedet i Vejle, også været præst for metodistmenigheden i Esbjerg. Han afløses af et præstepar - Anne Klitgaard Thompson, der er fra Strandby og ordineret som præst i Strandby Metodistkirke, og hendes mand Duncan Thompson. De overtager præstegerningen i både Vejle og Esbjerg. Anne Klitgaard har i tre år været tilknyttet metodistkirken i Vejle i en studiestilling.