Børnepasning

Ny privat børnehave på vej

Dronning Louises Børnehave i Thisted lægger stor vægt på selvstændighed.

Den 12. private daginstitution i Thy og på Hannæs er på vej til at blive realiseret. Det sker, fordi Dronning Louises Børnehave på Grønningen i Thisted har opsagt sin driftsoverenskomst med Thisted Kommune - på betingelse af at blive godkendt som privat institution. - Vi kan ikke se, at vores børnehave passer ind i den nye ledelsesstruktur i Thisted Kommune. Hele ånden og måden vores daginstitution er på betyder, at vi ønsker at beholde vores selvstændighed, siger leder Inge Hansen. Dronning Louises Børnehave er den sidste selvejende institution i Thisted Kommune og har sin egen administration. Kun lønbudgettet styres af Thisted Kommune. Ifølge Inge Hansen var der lagt op til, at Dronning Louises Børnehave skulle være med til at finansiere den nye ledelsesstruktur med tre områdeledere i Thisted Kommune, hvilket er problematisk, når børnehaven ikke ønsker at afgive hverken leder eller souschef. Chenette Augustines, der er formand for bestyrelsen ved Dr. Louises Børnehave, synes, at børnehaven ville miste rigtig meget ved at vælge et andet alternativ - nemlig at blive kommunal: - Det er meget vigtigt for os, at vi bibeholder vores egen ledelse og vores egen bestyrelse. Som forældre vil vi gerne selv være med til at tage beslutninger om nogle ting, der er vigtige for os i dagligdagen, siger formanden. Dronning Louises Børnehave har 50 børn i 3-6 års alderen og ti børn i 0-2 års alderen. Dronning Louises Børnehave har endnu ikke forhandlet med Thisted Kommune om kriterierne for godkendelse af stedet som privat institution. Kommunen giver i dag tilskud til 11 private, godkendte institutioner.