Arbejdspladser

Ny produktion i Tulips lokaler

Der arbejdes på at finde en produktionsvirksomhed, der kan bruge bygningerne

BRØNDERSLEV:Måske kommer der ny produktion i de lokaler, der i dag rummer Tulips produktion af pølser og skinker i Brønderslev. Da det tidligere på måneden blev kendt, at Tulips afdeling i Brønderslev sandsynligvis lukker til nytår, tog borgmester Jens Arne Hedegaard (V) initiativ til et møde med repræsentanter fra Tulip, medarbejderne, AF og BEU med det formål at se på, hvad de forskellige parter hver især kan gøre for, at de 69 berørte medarbejdere ikke bliver arbejdsløse. - Vi havde et konstruktivt møde præget af de gode viljer hele vejen rundt om bordet. Men gode viljer gør det jo desværre ikke alene. Hvis lukningen - som alt tyder på - bliver en realitet, vil vi forsøge hurtigst muligt at få en anden aktivitet ind i bygningerne - og gerne en produktionsvirksomhed. - Tulip er en social bevidst virksomhed, som gerne vil gøre noget for dets ansatte, og jeg opfattede, at de er meget opmærksomme på, at nogle af medarbejderne bliver tilbudt stillinger i andre afdelinger. Nogle medarbejdere skal muligvis også omskoles til andre udfordringer. Og så skal der lyde en opfordring til andre virksomheder i området til at overveje, om de kan bruge nogle af de ansatte. - Ledelsen lagde ikke skjul på, at man er meget tilfreds med de ansattes indsats og indstilling til arbejdet, så det er 69 dygtige medarbejdere, der ved årsskiftet måske er klar til nye job, fortæller borgmesteren. Det er et ønske fra Tulip om at samle produktionen på færre og større enheder, som er hovedårsagen til, at Tulips afdeling i Brønderslev er i fare for at lukke. - Vi ser den udvikling inden for alle erhverv. Bankverdenen, som jeg selv kommer fra, har været igennem samme proces. Men det gør jo lige ondt for dem, det går ud over, uanset hvor mange andre steder, det foregår. Vi er som kommune med mange produktions-arbejdspladser følsomme over for konjunkturudsving, og derfor er vi nødt til at have et godt samarbejde med virksomhederne, så evt. fyringer forhåbentligt med tiden kan imødegåes af nye job, siger Jens Arne Hedegaard. Erhvervschef Bente Albeck-Madsen skal nu bese lokalerne for at vurdere, hvilke virksomheder der kunne være egnet til at flytte ind i Tulips lokaler. Også AF arbejder videre med en plan om omskoling og generel hjælp til de ansatte.