Ny produktion i Volstrup

Investerer 100 millioner kroner i ny produktionslinje

Tegl­vær­ket har net­op mo­der­ni­se­ret for 30 mil­li­oner, og nu etab­le­res ny pro­duk­tions­lin­je for 100 mil­li­oner kro­ner. FOTO: KIM DAHL HANSEN

Tegl­vær­ket har net­op mo­der­ni­se­ret for 30 mil­li­oner, og nu etab­le­res ny pro­duk­tions­lin­je for 100 mil­li­oner kro­ner. FOTO: KIM DAHL HANSEN

VOLSTRUP:Volstrup Teglværk skal i fremtiden selv producere fals-tagsten, som hidtil er blevet lavet i Holland for derefter at blive kørt til Volstrup. - Laferge Roofing, som vi er en del af, har godkendt, at vi investerer 100 millioner kroner i en ny produktionslinje, som giver 12 nye arbejdspladser, siger fabrikschef Peter B. Hansen. Fabrikschefen venter, at den nye produktion kan begynde i januar 2009. - Det er glædeligt, fordi det både sikrer Volstrup Teglværk mange år frem i tiden, og fordi vi på den måde slipper for at køre rigtig mange læs færdiglavede tagsten til og fra teglværket i Volstrup, siger Peter B. Hansen. Volstrup Teglværk skal producere fals-tagsten til det danske, det skandinaviske og det baltiske marked. Investeringen på de 100 millioner kroner kommer oven i, at der netop er brugt omkring 30 millioner kroner på at modernisere og effektivisere det eksisterende produktionsanlæg på teglværket i Volstrup.