Skolevæsen

Ny produktionsskole tager form

Der arbejdes på højtryk for at etablere ny produktions- skole i Thy THY: Den 1. oktober er datoen, hvor bestyrelsen for den ny produktionsskole i Thy, skal have alle detaljerne på plads. Skolen har nu fået navnet ”Thy Produktionsskole”, meddeler formanden for bestyrelsen Nanna Petersen. Skolen er en fusion mellem produktionsskolerne i Hanstholm og Villerslev, men en arbejdsgruppe arbejder intenst på at finde lokaler til den ny skole i Thisted. Indtil de rette lokaler er fundet, samler man den nye Thy Produktionsskole i Villerslev. - Det er stadig målet at finde egnede lokaler i Thisted, så det er kun midlertidigt, at vi indretter os i Villerslev, hvor vi jo har en produktionsskole i dag, siger Nanna Petersen. På et møde den 13. september skal det så drøftes, hvilke aktiviteter og tilbud skolen skal have, men Nanna Petersen er sikker på, at arbejdsgrupperne og bestyrelsen nok skal få tingene på plads inden 1. oktober. Da skal undervisningsministeriet godkende planen for skolen. Fusionen af skolerne er en følge af kommunesammenlægningen. @Byli.9.special.bund:Af Ann Kerol ann.kerol@nordjyske.dk