Lokalpolitik

Ny professionel betyrelse for biogas

Udvalgsformand Ole Ørnbøl (S) ked af at være ude af biogasanlæg

HJØRRING:Byrådet har vedtaget at indsætte en bestyrelse med deltagelse af professionelle erhvervsfolk i Dammen Bioenergi A/S ved Hæstrup, som kommunen ejer. Det betyder et farvel til de to politikere, der har siddet i bestyrelsen hidtil, nemlig byrådsmedlemmerne Svenning Christensen (V) og udvalgsformand Ole Ørnbøl (S). To ledere fra det private erhvervsliv, direktør Christian Jensen, og tidligere direktør i Skallerup Klit Feriecenter, direktør Ole M. Jensen, udgør nu sammen med kommuens tekniske direktør, Andreas Duus, den nye tre-mandsbetyrelse. Man tilknytter desuden cand. scient. i biologi og Ph. D. i Mikrobiel økologi, Torben A. Bonde, som faglig konsulent for bestyrelsen. Han har tidligere været direktør i det nu krakkede GFE A/S, der står bag det tekniske koncept i anlægget. Christian Jensen og Ole M. Jensen har tidligere siddet midlertidigt i bestyrelsen. Kommunens forsyningschef Jon Lemming er direktør for biogasanlægget til godt 70 millioner kroner. Ole Ørnbøl lægger ikke skjul på, at han gerne ville have fortsat som formand. - Jeg er da ked af det. Jeg ville gerne have fulgt projektet helt til dørs, siger Ole Ørnbøl. Hvis man spørger ham, hvorfor han blev vraget, oplyser, han, at han ikke ved det og henviser til økonomiudvalget. Økonomiudvalgets formand er borgmester Bent Brown (S). - Svenning Christensen ønskede at trække sig fra bestyrelsen, og én af de professionelle medlemmer af bestyrelsen gav udtryk for, at en ny bestyrelse, der også inkluderede Ole Ørnbøl, ville give en kommunal overvægt i selskabet, da direktøren også kommer fra kommunen. Derfor blev det vedtaget, at der ikke skal sidde politikere i bestyrelsen, siger Bent Brown. Han ønsker ikke at oplyse navnet på det betyrelsesmedlem, der ønskede den kommunale indflydelse begrænset. Han understreger kraftigt, at fravalget af Ole Ørnbøl ikke skyldes mistillid til Ole Ørnbøl som person eller til dennes kvalifikationer.