Ny professor i kræftforskning

Forskning: Peter A. Andreasen (63 år) er udnævnt til professor ved Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, med særligt henblik på forskning i, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen. Hans forskningsområde er proteinnedbrydende enzymer, der efter mange års indsats i dansk kræftforskning har vist sig at spille en betydelig rolle i spredning af kræft i kroppen ved en proces kaldet metastasering. Han arbejder derfor på at udvikle nye typer af enzymhæmmere, der kan forhindre kræften i at spredes. Han er uddannet som biokemiker på Københavns Universitet, hvorfra han blev cand.scient. i 1974 og hvorfra han erhvervede den naturvidenskabelige doktorgrad i 1984.