Ny professor i nyresygdomme

Bente Jespersen er udnævnt til klinisk professor i nefrologi.

Bente Jespersen er udnævnt til klinisk professor i nefrologi.

{ Overlæge, dr.med. Bente Jespersen, 49 år, er pr. 1. september udnævnt til klinisk professor i nefrologi ved Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Udnævnelsen er tilknyttet hendes samtidige ansættelse som overlæge ved Nyremedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus. Bente Jespersen blev cand.med. ved Aarhus Universitet i 1983. Efterfølgende uddannede hun sig til speciallæge i intern medicin og nyremedicinske sygdomme ved centralsygehusene i Randers og Silkeborg og universitetssygehusene i Århus og Herlev og ved Rigshospitalet. I 1997 erhvervede hun den medicinske doktorgrad på en afhandling om, hvordan salt- og vandudskillelsen reguleres i nyrerne ved nefrotisk syndrom og skrumpelever. Fra 1998 harBente Jespersen været ansat som overlæge ved Nyremedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital, hvor hun især har arbejdet med nyretransplantation. Ud over Bente Jespersens forskning i sygdomme, hvor patienterne har forstyrrelser i vand- og saltudskillelsen, undersøger hun nyrepatienters problemer med kalkstofskiftet og mekanismer bag bivirkninger ved immundæmpende medicin. Emnerne har hun formidlet i en række videnskabelige artikler og bidrag til lærebøger, og samtidig bidrager hun til uddannelse og den offentlige debat om organdonation. Bente Jespersen er medlem af bestyrelsen for Dansk Transplantationsselskab og har tidligere haft bestyrelsesposter i Dansk Hypertensionsselskab og Dansk Nefrologisk Selskab. Hun er aktiv i tværfagligt, nordisk samarbejde, som skal forbedre resultaterne ved nyretransplantation – også når patienterne er små børn.