Lokalpolitik

Ny protest mod havneplaner

Naturfredningsforening gør indsigelse mod byggeplan

HALS:Også Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Aalborg Kommune er imod planer om at tillade kontorbyggeri på østpieren på havnen i Hals. Det gør afdelingens formand, Laurits Krog, opmærksom på i den indsigelse, som foreningen har sendt til Aalborg Kommune. - Vi mener, at østpieren fortsat bør være reserveret til private og offentlige funktioner, som har tilknytning til havnen og farvandet, oplyser Laurits Krog. - Det er den bedste måde at sikre, at havnen fortsat kan udvikles som attraktion for både lokale og turister, siger han. Naturfredningsforeningen er altså imod det forslag til en ny lokalplan for østpieren, som Aalborg Kommune har i høring indtil 13. december. Det er ændringer i den tilladte højde og størrelse på byggerier i området, som foreningen er imod. Modsat nu tillader lokalplanforslaget byggeri af kontorer og lokaler til andre liberale erhverv. Bygninger må i den del af området være 8,5 meter høje, men soklen på østpieren skal forhøjes med en meter af hensyn til den fremtidige stigende vandstand, så nye bygninger kan komme til at rage 9,5 meter i vejret i forhold til i dag, hvor den maksimale højde er seks meter. Den nuværende lokalplan tillader heller ikke store bygninger, som ikke passer ind i resten af havneområdet. Laurits Krog peger også på, at østpieren i Regionplan 2005 er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø. - Det betyder, at der skal tages hensyn til kulturbeskyttelsen, når der skal bygges, eller tillades en anden anvendelse i området, oplyser han. Og naturfredningsforeningen mener ikke, at liberale erhverv kan betegnes som en vigtigt funktion for den bevaringsværdige havn. - I vurderingen af havnens kulturmiljø bliver østpieren karakteriseret som kernen i den gamle Hals Havn, hvor havnemiljøet lever og har det godt, oplyser Laurits Krog.