Hospitaler

Ny psykiatriplan er for ukonkret

Der er for mange løse ender i regionens nye psykiatriplan, mener kommunens politikere

Psykiatriplanen skal forbedre regionens psykiatri, men planen er alt for ukonkret, mener Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre og Handicapudvalg.ARKIVFOTO

Psykiatriplanen skal forbedre regionens psykiatri, men planen er alt for ukonkret, mener Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre og Handicapudvalg.ARKIVFOTO

HJØRRING:I disse dage er Region Nordjyllands forslag til en ny psykiatriplan i høring, og politikerne i Hjørring Kommune skal snart komme med et høringssvar. I den forbindelse har kommunens Sundheds-, Ældre og Handicapudvalg netop godkendt den nye plan - men med flere forbehold. Udvalget har nemlig en hel del vigtige tilføjelser til psykiatriplanen. De mener, at planen er alt for ukonkret. - Vi mangler en del konkretisering og en handlingsplan for det, der står i psykiatriplanen. Vi skal se, at der er handling bag ordene, og at det ikke bare er teori. Derfor føler vi, at det indtil videre kun er en halv plan, forklarer Jørn E. Christiansen (SF), der er formand for Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget. Uklare signaler Region Nordjyllands psykiatriplan rummer ni overordnede anbefalinger, som skal danne rammerne for psykiatrien i regionen indtil 2015. Der er blandt andet fokus på at styrke den ambulante behandling, at der skal oprettes en akut skadestue for fysisk- og psykisk syge, og at børn og unge også får adgang til akut psykiatrisk hjælp. I Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget mener de, at det især er problematisk, at psykiatriplanen sender uklare signaler for, hvad der skal ske med de psykiatriske sengepladser i regionen. - Der er i psykiatriplanen nogle modsatrettede signaler. Man ønsker at satse mere på ambulant behandling af psykiatripatienter og med tiden reducere i sengepladserne. Men det er ikke konkretiseret, om reduktionen skal gennemføres, inden den ambulante behandling bliver central, siger Jørn E. Christiansen, der mener, at man slet ikke kan undvære de psykiatriske sengepladser på nuværende tidspunkt. Nervøse for krav I Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget mener de, at planen også er meget ukonkret i forhold til, hvilken betydning den får for kommunerne i fremtiden. -Vi er nervøse for, at man med planen pålægger kommunerne nye krav. Vi vil gerne vide på forhånd, hvad det konkret kommer til at betyde for Hjørring Kommune. Og det savner vi i planen, siger Jørn E. Christiansen. Hjørring Kommune modtog psykiatriplanen til høring 8. november og skal svare regionen sidst i januar måned.