Frederikshavn

Ny racedueklub i Vendsyssel

VENDSYSSEL:Der er nu dannet en ny racedueklub i Nordjylland ”Vendsyssel Racedueklub”, og det er en sammenlægning af klubberne i Hjørring og Frederikshavn. De to klubber har i flere år haft et godt samarbejde på flere fronter, og konsekvenserne af stangnation og manglende medlemstilgang har gjort sit til sammenlægning.De to bestyrelser ser en fordel i at blive flere om aktiviteterne. Foreningen håber, at medlemmerne vil bakke op om den nye forening, samt at tidligere medlemmer atter dukker op. Der er valgt en bestyrelse: Formand Knud Sørensen, næstformand og sekretær Ole Vesterskov, kasserer Susanne Jespergaard, bestyrelsesmedlemmer Jens Ole Ladefoged og Per Hansen, som også er PR-mand.