Ny redningsstation ved Thorupstrand

Farvandsvæsenet vil bygge helt ny station øst for nedkørslen til stranden

THORUPSTRAND:Den nuværende redningsstation ved Thorupstrand synger efter al sandsynlighed på sidste vers. Fiskerne på kystlandingspladsen kan midt i problemerne med kvoter og havdage se frem til at få en flunkende ny redningsstation, opført for statsmidler og anbragt på et mere praktisk sted end den nuværende, som i givet fald skal rives ned. Planen om en ny station kommer fra Farvandsvæsenet, der har nærlæst den nye lokalplan for Thorupstrand. Her har man konkluderet, at den nuværende station ikke ligger optimalt. Den ligger stort set midt på pladsen, når der udvides med et nyt spilhus mod vest, og derfor kan der let komme til at ligge optrukne både i vejen. Den nye redningsstation placeres i samme afstand fra havet som den nuværende, men ud for fiskernes redskabshuse øst for nedkørslen til stranden. Bygningen anbringes, så der skal bortgraves mindst muligt af klitten. Fiskeriforeningen er uformelt blevet spurgt om ideen og har sagt ja, ligesom Nordjyllands Amt og Hanherred Statsskovdistrikt er positive. Også teknisk udvalg i Fjerritslev Kommune har sagt ja, på den betingelse at den eksisterende station rives ned og at den nye placeres uden for naturbeskyttet klitområde. Bygningsinspektør Per Nielsen fra kommunen oplyser, at der er tale om en længebygning på ca. 300 m2 efter statens egne model. - Det er et traditionelt byggeri med høj muret sokkel og træbeklædning, og der bliver valmede gavle og et listetag med tagpap. Der er selvfølgelig de velkendte porte med dannebrogsflag, forklarer Per Nielsen. - Det bliver et rigtig pænt byggeri. I hvert fald meget pænere end den nuværende station, som er fra 1970'erne. Den har haft sin tid. Den nye redningsstation bliver ret anselig, 25 meter lang og knap ni meter bred. Ud over selve redningsbåden i bådhallen, som går til kip, er der garage til redningsvognen i den modsatte ende, og herover er der på førstesalen et vagtrum med tilhørende faciliteter til mandskabet. Per Nielsen oplyser, at planerne nu skal ud til offentlig høring i fire uger, og at byggeriet formentlig er færdigt til efteråret.