Lokalpolitik

Ny regel er klar til politisk debat

Ved at ændre tildeling af lokaletilskud kan der spares de nødvendige 300.000, vurderer forvaltningen.

Kultur- og fritidsudvalget skal onsdag tage stilling til, hvordan en besparelse på lokaletilskuddet til de frivillige foreninger på 300.000 kroner skal se ud i virkeligheden. En mulighed er en generel nedsættelse af lokaletilskudsprocenten fra de nuværende 95 til 91. Potentialet er til stede Men som NORDJYSKE Stiftstidende skrev før weekenden, så har forvaltningen arbejdet på et alternativ, som nu fremlægges til politisk debat i kultur- og fritidsudvalget. - Vi har nu lavet beregninger, som viser, at besparelsen på de 300.000 kroner kan findes ved at indføre den nye regel, siger udviklingskonsulent i kultur- og fritidsforvaltningen Louise Gammelholm Poulsen. Fra drift til aktiviteter Forvaltningens alternativ til en generel reduktion af lokaletilskuddet er en ny regel, der ændrer på den måde, der ydes lokaletilskud på til foreninger, som enten ejer deres klubhus eller sidder som enelejer af et klubhus. Altså foreninger, som i dag modtager lokaletilskud på baggrund af de driftsudgifter, foreningen har i forbindelse med sine aktiviteter Den nye regel ændre tildelingen af lokaletilskud, så der i fremtiden ydes tilskud efter antallet af aktivitetstimer i stedet for på baggrund af en forenings driftsudgifter i forbindelse med aktiviteterne. Idrætsrådet skal høres igen I første omgang skal kultur- og fritidsudvalget finde ud af, om der overhovedet skal arbejdes videre med forvaltningens nye regel. - Vi skal drøfte de forskellige muligheder, og afhængigt af, hvad vi når frem til, så skal Rebild Kommunes Idrætsråd med på banen igen, siger udvalgsformand Lene Aalestrup (K).