Lokalpolitik

Ny regel for tilskud

Ingen automatik

AABYBRO:Hidtil har opgaven for foreningerne været at rejse 25 procent af finansieringen til nye anlæg. Så var det nemlig kotume, at kommunen kom med restbeløbet. Men kommunen har ikke kunnet leve op til denne forventning det seneste års tid, og reglen ser nu ud til at blive fortid. Økonomiudvalget har indstillet nye regler for området til byrådet, og det sker som opfølgning på budgetbemærkningen, om at reglerne for tilskud skulle ses efter i sømmene. - Hver gang vi får et ønske om kommunal medfinansiering af et nyt anlæg, så skal det op til debat i byrådet.Der skal ske en politisk prioritering af både behovet og af kommunens økonomiske muligheder. Derfor vil ønskerne fremover typisk komme med i forhandlingerne i forbindelse med vores budgetlægning i efteråret, oplyser borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). Samtidig skal foreningerne selv komme med mindst 25 procent af beløbet til de ny byggerier. Dækker driften Derimod fortsætter kommunen med at yde fuld dækning af foreningernes udgifter til renter og afdrag på de kreditforeningslån, som kommunen har godkendt. Desuden skal der fortsat ydes 100 procent dækning af udgifter til driften af bygningerne. Dog vil der stadig blive trukket i beløbet for hvert medlem over 25 år, som foreningen har. I forvejen har fire foreninger i kommunen præsenteret byrådet for ønsker om nye anlæg og kommunal medfinansiering, oplyser Ole Lykkegaard Andersen. Store planer Det er Gjøl GB, som gerne vil have udvidet hallen. Nørhalne Rideklub vil gerne have et andet og større anlæg. FDF Aaby-Vedsted skal snart forlade Bakgården og har store planer om en ny lejr- og legeplads for FDF, men også for hele byen. - Desuden har vi aftalt med AabybroIF, at de skal gå ud og skaffe en egenfinansiering på 25 procent af beløbet til udvidelse og renovering af deres klubhus, før vi skal tale videre om det, siger Ole Lykkegaard Andersen. Derudover er der i en anden budgetbemærkning aftalt, at byrådet skal se nærmere på mulighederne for en udvidelse og renovering af Aabybro Hallen. Økonomisk oplæg Derfor er forvaltningschef Niels Eske Nyhus af politikerne blevet bedt om at komme med et økonomisk oplæg på en eventuel udvidelse af hallen, på opførelse af en ekstra hal eventuel. som træningshal samt et oplæg om varmtvandsbassin, oplyser borgmesteren.