Ny region bør stoppe flugt fra jordemoderfag

Kredsformand mener ikke, at der kan skæres mere ned inden for fødsels-området

NORDJYLLAND: Debatten om de nordjyske fødeklinikkers eksistens, tilbud og berettigelse har gennem en længere periode været hed. Nu tager jordemødrene selv bladet fra munden og opfordrer politikerne i forbindelse med den nye regionsdannelse til at bevare tilbuddene og tilføre nyudvikling til et fagområde, hvor der lige nu er skåret ind til benet. - Vi oplever blandt andet, at der er skåret voldsomt ned på konsultationstiderne for ukomplicerede flergangsfødende, så vi faktisk kun har tid til risikoopsporing, og desuden er der skåret kraftigt ned på fødselsforberedelsen. - Den udvikling skal vendes, for det er vigtigt at vi kender de gravide godt, hvis vi skal udføre vores arbejde tilfredsstillende, siger den konstituerede kredsformand for jordemødrene i Nordjylland, Helle Høy Simonsen. Bevar fødeklinikkerne Noget af det, den nye region ifølge kredsformanden bør bevare, er tilbuddet om forskelligartede fødesteder - altså tilbud om at kunne føde på enten specialafdeling eller fødeklinik. - Selvfølgelig skal vi ikke opretholde fødeklinikkerne, hvis de gravide ikke ønsker det. Men faktisk viser det sig, at det nu går fremad for den udskældte fødeklinik i Frederikshavn, og så skal politikerne da give den en chance, siger Helle Høy Simonsen. I gennemsnit havde fødeklinikken førhen ti fødsler om måneden, men hen over sommeren er tallet steget til knap 20. Distriktsjordemødre Forklaringen på fremgangen er ifølge jordemødrene på klinikken og Helle Høy Simonsen, at klinikken har indført en såkaldt distriktsjordemoderordning, hvor to bestemte jordemødre forestår konsultationerne og fødslerne med de gravide. De to jordemødre har døgnvagt en uge ad gangen, og derfor kan den gravide altid komme i kontakt med en af dem, og under fødslen er den gravide sikker på at blive hjulpet af en kendt jordemoder, som vil være til stede under hele fødselsforløbet. - Denne ordning tiltaler mange gravide, fordi den skaber tryghed, siger Helle Høy Simonsen, som mener, at trygheden er et aspekt, som de nordjyske jordemødre i højere grad skal have mulighed for at skabe for de gravide i fremtiden. - Det er selvfølgelig svært at måle den psykologiske effekt, men fødeklinikken i Frederikshavn er et tydeligt eksempel på, hvor stor betydning jordemoderens rolle er i forhold til den gravide - både før og under fødslen, og derfor bør ordningen udbredes, siger hun. Arbejdsglæde Helle Høy Simonsen ønsker dermed flere distriktsjordemoderordninger og bevarelse af landsdelens fødeklinikker. For det første fordi det giver valgmuligheder og flere fordele for de gravide, men også fordi det for jordemødrene er vigtigt at få udfordringer og nye arbejdsmuligheder. - Vi oplever en flugt fra vores fag, så at skabe en ny region med plads til idéudvikling, og hvor vi ikke er så fastlåste i vores arbejde, vil bestemt være et plus i forbindelse med at tiltrække arbejdskraft, siger Helle Høy Simonsen, som ser frem til at få mulighed for at udføre flere af jordemoderfagets funktioner. - Hvis jeg også skal være jordemoder om 20 år, skal jeg have muligheder i mit arbejde, og derfor er det vigtigt at bevare fødeklinikkerne, hvor arbejdsfunktionerne er anderledes, og desuden er det vigtigt at tænke nyt med hensyn til jordemoderens funktioner i det hele taget, siger hun.