Lokalpolitik

Ny region skrumper før fødslen

Endnu inden den er en realitet, skrumper den i forvejen lille nordjyske region. Indbyggertallet falder med 1000 på blot to år.

1. januar 2005 var der 577.271 indbyggere i regionen. 1. januar i år var der 576.802 - altså 469 færre. Og inden regionen 1. januar 2007 træder i funktion, skønnes tallet at falde med yderligere 500. Det er Danmarks Statistik, der har opgjort indbyggertallet ud fra de kommende kommune- og regionsgrænser. Allerede da Folketinget midt i 2006 lagde sig fast på de nye grænser, blev der talt meget om, at Region Nordjylland - den klart mindste af de fem regioner - risikerede at få et for lille indbyggertal til at kunne sikre et forsvarligt sundhedsvæsen. Den nye opgørelse viser, at mens politikerne diskuterede dét, sivede borgerne rent faktisk væk fra den kommende region. 469 færre nordjyder blev der i løbet af 2005. Imens steg indbyggertallet i Danmark under ét med 16.054, og Region Nordjylland var den eneste af de fem regioner, hvor tallet faldt. - Det lyder ikke godt. Vi vidste, at vi ville blive få. Nu kan vi se, at vi bliver færre end få, og det kan gøre det endnu sværere at få sundhedsvæsenet til at hænge fornuftigt sammen, siger fungerende amtsborgme-ster, Niels Kr. Kirketerp (V). Hans opskrift på at vende udviklingen er der, erkender han, ikke meget nyt i: Vi skal støtte iværksætterne, satse på videnstunge erhverv og prøve at sikre, at de unge ikke forlader landsdelen for evigt. Ifølge Danmarks Statistik er det ikke i hele Nordjylland, der bliver længere mellem indbyggerne. I tre kommuner steg befolkningstallet faktisk fra 2005 til 2006: 1176 flere slog sig ned i Aalborg, mens Vesthimmerland fik 31 ekstra indbyggere og Mariagerfjord 18. I alle andre otte kommuner i Region Nordjylland faldt tallet. I Rebild og Brønderslev-Dronninglund dog med kun etcifrede tal. Til gengæld er afvandringen stor i de nye kommuner, der ligger længst mod vest og nord:
  • Læsø - 54
  • Morsø - 146
  • Jammerbugt - 180
  • Thisted - 248
  • Hjørring - 336
  • Frederikshavn - 715 Målt i procent var tilbagegangen i Ny Frederikshavn hele 1,1 pct. på blot ét år. Hvis udviklingen fortsætter uændret, vil Region Nordjylland blive en endnu mindre brik i det kommende Danmark. Danmarks Statistiks prognose anslår, at i 2026 vil der, sammenlignet med i dag, bo 4683 færre mennesker i Nordjylland, men 212.290 flere i hele Danmark. Eller sagt på en anden måde: Region Nordjyllands andel af den danske befolkning vil falde fra 10,6 til 10,1 procent.