Ny regler for aktieskat

Enklere regler for privates køb og salg af aktier er resultatet, når den nye Aktieavancebeskatningslov træder i kraft 1. januar 2006. Reglerne går kort fortalt ud på, at gevinst ved salg af aktier skal beskattes som aktieindkomst, uanset hvor længe du har ejet aktierne, og hvor stor aktiebeholdningen er - og uanset om aktierne er børsnoterede eller ej. Salg i 2005 eller -06? Overvejer du - inden årsskiftet - at sælge aktier, du har ejet i mindre end 3 år, skulle du måske overveje at udskyde salget til 2006. Efter de nuværende regler bliver gevinst ved et sådant salg nemlig beskattet som kapitalindkomst, dvs. med helt op til 59 pct. Efter de nye regler vil fortjenesten ved salget blive beskattet med enten 28 eller 43 pct.. Har du i 2005 realiseret gevinst på aktier, du har ejet i mindre end 3 år, kan du med fordel inden årsskiftet sælge tabsgivende aktier. Så kan du nemlig modregne tabet i den gevinst, du har fået tidligere på året - og hermed undgå beskatningen på op til 59 pct. Slip for skat Overgangsregler skal bl.a. sikre, at ingen fremover beskattes hårdere, end de gør i dag. Hvis du den 31. december 2005 ejer børsnoterede aktier for under 136.600 kr. (273.100 kr. for ægtefæller), vil du kunne sælge disse skattefrit fra og med 2006, hvis du har ejet dem i mere end 3 år. Skattefriheden gælder kursstigningen både før og efter 31. december 2005. Overvejer du at købe eller sælge børsnoterede aktier, bør du altså planlægge købet/salget inden årsskiftet, så du får størst mulig glæde af skattefriheden - også på den fremtidige kursgevinst. Tab - nu og i fremtiden De nye regler giver dig større mulighed for efter årsskiftet at udnytte aktietab, der er realiseret før den 1. januar 2006. Har du et tab på unoterede aktier fra årene 2001-2005, som du har ret til at fremføre, kan du efter de nye regler fradrage dette i gevinster og udbytter på andre aktier, som sælges efter 1. januar 2006. Tabet kan anvendes, uanset om gevinsten stammer fra noterede eller unoterede aktier, uanset hvor længe du har ejet aktierne og uanset beholdningens størrelse. Er dit fremførselsberettigede tab opstået ved salg af børsnoterede aktier i årene 2001-2005, kan du efter de nye regler fradrage dette i gevinster og udbytter realiseret på andre børsnoterede aktier efter den 1. januar 2006. Tabet kan anvendes, uanset hvor længe du har ejet aktierne og uanset beholdningens størrelse. Flere oplysninger Vær opmærksom på, at langtfra alle aspekter i reglerne er belyst her. Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk, og ellers er det en god idé at kontakte din rådgiver i banken eller en revisor. Aktieindkomst i 2006 beskattes med 28 % af de første 44.300 kr. (88.600 kr. for ægtefæller) og med 43 % af det beløb, der overstiger de 44.300 kr.