EMNER

Ny rekord for Blindes Jul

VENDSYSSEL:Blindes Jul har afsluttet salget af julebladene for året 2006. Det er det bedste opnåede resultat for 22. kreds, der dækker området fra Gerå i øst og til Blokhus i vest og op til Skagen. Bladet sælges i hele området. I forhold til 2005 er bladmængden forøget med 600 blade. Det vil sige, at der i 2006 er blevet solgt 17.150 eksemplarer af Blindes Jul, hvilket er det bedste opnåede resultat, i kredsens historie. - Jeg er glad for, at der i så mange hjem ligger bladet Blindes Jul.Samtidig nåede vi at få udsolgt, og det er kun sket en gang tidligere oplyser distributør Jørgen Torp, Hjørring som har været med i arbejdet med Blindes Jul siden 1989. Kredsen får ved julebladsalget et overskud på godt 180.000 kroner. Disse midler går til kredsens egne blinde og svagtseende medlemmer, til blandt andet, undervisning, kurser, klubvirksomhed, social og kulturelle arrangementer, udflugter og meget mere. Til at sælge disse blade, har der været 90 sælgere. Jeg vil gerne sige tak til alle køberne og sælgerne af Blindes Jul, siger Jørgen Torp.