Ny renovation

AABYBRO:Teknisk udvalg har besluttet, at der skal indføres en ny ordning for den kommunale renovation i landområderne, oplyser Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg. Det er renovatøren, som har efterlyst en ny fremgangsmåde, og den bliver, at alle brugerne fremover skal have en affaldscontainer på 240 liter. Derfor glider affaldssækkene ud af systemet for renovation på landet. - Vi har bedt forvaltningen komme med et oplæg om tømning af containere hver 14. dag. Brugere med affaldssække vil så få et fordelagtigt tilbud om køb af en container, som kommunen indhenter priser på, siger Jørn Krogsgaard. - Det sker for at sikre en mere ensartet ordning, tilføjer han. Med den nuværende ordning kan brugerne vælge mellem at have en container eller have en affaldssæk, men det betyder, at renovatøren skal køre dobbeltture i landområderne for henholdsvis at hente sække og tømme containere. Der er nu ugentligt cirka 30 posetømninger og 330 containertømninger hver 14. dag.