Ny ridebane nord for Koralbanke

Kommunen kan selv afgøre landzone-sag

Lokalpolitik 15. september 2002 08:00

SKAGEN: Kommunerne har per 1. september i år fået overdraget arbejdet med at give tilladelser til aktiviteter i landzone efter planloven. I Skagen Kommune bliver tilladelsen til at etablere en cirka 50 gange 100 meter stor ridebane i området nord for Koralbanke, den første sag, kommunen kan afgøre. Udvalget for teknik og miljø har fulgt et ønske fra en række hesteejere i nordbyen om at få indrettet en bane til træning og til afvikling af ridekurser i landzoneområdet umiddelbart nord for Koralbanke. Tidligere i år pegede udvalget på et andet areal nord for Skagen by. Det er et areal, som ifølge lokalplanen er udlagt til en prøvebane for folk, som skal tage kørekort. Det vil imidlertid blive vanskeligt umiddelbart at føre en adgangsvej frem til dette areal, og derfor har hesteejerne selv fundet et andet areal, der kan bruges, som de hellere vil benytte. Når der af kommunen er givet tilladelse efter planloven, skal tilladelsen både i naboorientering, og den skal til høring hos Nordjyllands Amt, som hidtil har været den myndighed, der gav tilladelser til aktiviteter i landzone. Det er planen, at tilladelsen til at have ridebanen skal være gældende for fem år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...