Ny riffelskydebane i sigte

BRØNDERSLEV:Samvirkende Jagtforeninger i Brønderslev Kommune fastholder ønsket om at etablere en riffelskydebane på Sdr. Engvej syd for Brønderslev, og politikerne i Udviklings- og planlægningsudvalget er nu parate til at sætte lokalplanarbejdet i værk. Jægerne blev tidligere i forløbet bedt om at afsøge mulighederne for at benytte sig af skydebanen på Skydebanevej i Nordbyen, men jægerne har nu meldt tilbage, at det ikke er realistisk at etablere skydeanlæg til bevægelige mål. - De fysiske rammer på Skydebanevej er altså ikke egnede til jægerne, og det får os til at igangsætte lokalplanarbejdet - vi har jo tidligere tilkendegivet, at vi er positive overfor projektet på Sdr. Engvej, siger Bendt Danielsen, formand for Udviklings- og planlægningsudvalget. I dag er der en flugtskydningsbane på området ved Sdr. Engvej - en bane, der blev miljøgodkendt i 1998. Teknisk forvaltning har modtaget en bemærkning i foroffentlighedsfasen til planerne om en ny riffelskydebane. Brevet er kommet fra beboere i sydbyen. "Enhver i den sydlige del af byen kan meget tydeligt høre, når der afholdes flugtskydninger på banerne. Ligeledes har ultralight flyene i periode støjet meget voldsomt. Vi har ful forståelse for at man gerne vil dyrke sin hobby, men forventer også, at man tager tilbørligt hensyn beboerne i området. Det er ikke mere støjforurening, der står højest på ønskesedlen i dette området", skriver indsigerne, der bor i henholdsvis Stevnsgade og Bornholmsgade. Der skal nu laves forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag samt VVM-godkendelse for projektet. Planen skal siden ud i offentlig høring