Ny rolle for mediecentret i ny kommune

Den ny fondsbestyrelse satser på et kultur- og udviklingshus

Mediecentret skal kunne bruges til både kommunale koncerter og arrangementer og til messer og konferencer.foto: martin damgård

Mediecentret skal kunne bruges til både kommunale koncerter og arrangementer og til messer og konferencer.foto: martin damgård

AABYBRO:Hvordan bliver Nordjyllands Mediecenter et aktiv for Jammerbugt Kommune? Det har den ny fondsbestyrelse set nærmere på og udarbejdet et handleplan om. Visionen er, at Nordjyllands MedieCenter skal være et kultur- og udviklingshus til gavn for storkommunen. - NMC skal være en katalysator, som skal fremme samspillet mellem kultur, erhverv, turisme og uddannelse, og det skal være med til at øge Jammerbugt Kommunes værdi som attraktiv bosætningskommune, oplyser direktøren, Niels Eske Nyhus. Det betyder, at NMC skal tage initiativer overfor ikke blot virksomheder og erhvervsliv, men også politikere, og en lang række forskellige aktiviteter skal finde sted på centret allerede fra næste år.Det være sig lige fra konferencer, messer og udstillinger til koncerter, teater og foredrag. - I den forbindelse vil det være naturligt at fortsætte samarbejdet med blandt andre Hotel Søparken, og det vil være naturligt at oprette en egentlig erhvervs-sponsorklub, der med tiden kan blive til en erhvervs-kulturforening og sætte fokus på sammenhængene mellem kultur og erhvervsudvikling, siger Niels Eske Nyhus om handleplanen. Den forudsætter, at der i 2007 opbygges et netværk med cirka ti hovedsponsorer samt ti kultursponsorer og en række ”bandereklamesponsorer”. Og Niels Eske Nyhus tøver ikke med at betegne planen som meget realistisk. - I fremtiden vil kulturen spille en stor rolle som katalysator for den måde, vi lever i hverdagen. Kultur er med til at udvikle og forme os, og den vil fremover være en afgørende faktor, når der skal tiltrækkes arbejdskraft og turister til et område, siger han ud fra visionen for NMC. I dag modtager mediecentret et årligt tilskud på 900.000 kroner fra Aabybro Kommune, og støtte fra Jammerbugt Kommune bliver også nødvendig, hvis visionen skal kunne realiseres. Derfor skal storkommunen også have mere end udviklingskraft og markedsføringsværdi ud af centret. Jammerbugt Kommune skal vederlagsfrit kunne råde over bygningerne og de nyrenoverede tekniske faciliteter 50 dage om året, og bruge centret til egne eller kommunale foreningers arrangementer. Det kan være debatmøder, juletræsfest, generalforsamlinger, koncert, revy eller borgerforeningers begivenheder. - Derimod skal centret ikke udvikle sig til en konkurrent til forsamlingshuse, hoteller eller spisesteder, understreger Niels Eske Nyhus.