Ny rolle til Løgstør Bibliotek

Under halvdelen af de besøgende kommer for at låne bøger

LØGSTØR:De tider, hvor folk udelukkende kom på biblioteket for at låne bøger, er forbi. En såkaldt trafiktælling, som Kommunernes Landsforening har foretaget, viser, at blot 42 procent af de besøgende på Løgstør Bibliotek var almindelige lånere. Resten havde andre formål med besøget. Ledende bibliotekar Bo Jacobsen er opmærksom på, at biblioteket spiller en ny rolle i dag. For eksempel kommer en stor del for at benytte pc. - Meget tyder på, at en stor gruppe ønsker selvbetjening på biblioteket, mens en anden gruppe - der typisk er under en eller anden form for uddannelse - vil efterspørge personlig betjening endnu mere i dag, siger Bo Jacobsen. Han mener, at biblioteket skal påtage sig nye roller i forhold til de ydelser, borgerne efterspørger. Det betyder, at biblioteket skal fungere som "byens dagligstue" - et tredje rum mellem arbejde og hjem. En anden rolle er biblioteket som åbent læringsværksted. Fra 1. marts udvider Løgstør Bibliotek den ugentlige åbningstid med fem timer. Det kan lade sig gøre, fordi der er ændret på en række arbejdsgange og rutiner. - Vi oplever ofte, at borgerne ønsker at benytte biblioteket om formiddagen og tidlig eftermiddag, og derfor åbner biblioteket nu allerede kl. 13, ligesom der bliver plads til en ekstra formiddagsåbning på onsdage fra kl. 10, fortsætter Bo Jacobsen. Biblioteket tilbyder en enkelt ugentlig aftenåbning. Men den er ikke særlig populær. - Vi overvejer derfor, om vi helt skal sløjfe den og i stedet for næste vinter forsøge at holde åbent søndag eftermiddag. For det er vigtigt, at vi har åbent på de tidspunkter, borgene har mulighed og lyst til at komme her, pointerer Bo Jacobsen. Biblioteket har de senere år oplevet et fald i antallet af udlån, men i 2004 viste tallene en svagt stigning. Antallet af besøgende på biblioteket ligger stabilt på omkrig 45.000 i Løgstør og 8.000 i Ranum.