Ny runde i gammel vindmøllesag

Teknik- og miljøudvalget klar til at sende landzonetilladelse ud i ny høringsrunde

TRY:Teknik- og miljøudvalget er klar til igen at sende en landzonetilladelse vedrørende den planlagte vindmøllepark ved Gretterholtvej syd for Try ud i en offentlig høringsfase. Det sker, efter at Naturklagenævnet har ophævet den første landzonetilladelse til at lade firmaet Vindmøllerådgivning opstille fire nye vindmøller i området. Landzonetilladelsen blev ophævet, fordi en anden vindmølle-interessent, Bonus Energy, ikke var blevet hørt som påkrævet, og det har siden vist sig, at ejeren af det omtalte areal, Johannes Nielsen, havde aftaler med både Vindmøllerådgivning og Bonus Energy om at opstille vindmøller på stedet. Bonus Energy har efterfølgende trukket deres ansøgning om at stille vindmøller i den nye vindmøllepark tilbage, og det er derfor igen Vindmøllerådgivning, der står til at opstille de fire planlagte vindmøller. En kommunal landzonetilladelse er imidlertid ikke nødvendigvis at betragte som en blåstempling af vindmølleprojektet, for fra kommunal side er der en forventning om, at naboerne også denne gang vil klage over landzonetilladelsen. En sådan klage skal i givet fald behandles af Naturklagenævnet, der ikke behandlede den oprindelige naboklage - fordi der med nævnets ophævelse af kommunens landzonetilladelse reelt ikke var noget at klage over. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), håber, at der ikke kommer til at gå alt for længe, før vindmøllesagen fra Try kan arundes af. - Den her sag har kørt så længe rundt i systemet, at det for alle parter vil være bedst at få sagen endeligt afsluttet, så folk ved, hvad de har at disponere efter, siger han.