EMNER

Ny rundkørsel tager form

FREDERIKSHAVN:Nordjyllands Amts Vejkontor er kommet et godt stykke med vejarbejdet i krydset mellem Hjørringvej, Suderbovej og Knivholtvej. Vejarbejdet omfatter ombygningen af det signalregulerede kryds til en rundkørsel, og efter lang tid med forvirring på grund af manglende lyssignal, er det nu blevet lettere for bilister at vide, hvordan man skal forholde sig, for rundkørslen har nu taget sin endelige form. - Der arbejdes lige nu med at færdiggøre helleanlægene og at lægge stabilgrus på det, der skal blive cykelsti, så cyklisterne ikke skal cykle i grus inden asfalten kommer på, siger ingeniør ved Nordjyllands Amr, Thomas Aas Christensen. Sådan som rundkørslen ser ud i øjeblikket kommer den også til at se ud julen over. For fredag begynder juleferien og arbejdet påbegyndes først igen efter nytår, og her skal der graves ud til midterøen, der skal etableres kantsten og asfalteres. - Hvis vejret ellers arter sig regner vi med at blive færdige i slutningen af uge 2, siger Thomas Aas Christensen. Rundkørslen er et led i amtets planer for at skabe trygge og sikre forhold for såvel cyklister som bilister på amtsvejene. I det gamle lyskrydset er der nemlig gennem tiderne sket en del færdselsuheld.