Ny sælunge på Nordsømuseet

HIRTSHALS: En lille gråsælunge har for nyligt fundet et nyt hjem på Nordsømuseet. Ungen, der er af hankøn, blev fundet forkommen ved Lild Strand i nærheden af Hanstholm. Igennem to barske uger, err den blevet vartet op, passet og plejet af akvariepersonalet. Derfor er den nu kommet så meget til hægterne, at den snart vil kunne sættes ud blandt de andre sæler i det store udendørs Sælarium ved Nordsømuseet. På Nordsømuseet har man længe ønsket at få en gråsæl af hankøn, da de to gråsæler, der i forvejen er i Sælariet, begge er af hunkøn. Gråsæler er i Danmark ikke nær så almindelige som de spættede sæler. Men de senere år er de begyndt at yngle igen i farvandene omkring vore kyststrækninger. Det er mest sandsynligt, at den lille unge er født et sted langs Nordsøkysten og er kommet bort fra sin moder under de voldsomme storme i januar. En gråsæl-han kan opnå en vægt på 300 kg. Der vil dog gå nogle år, før Sælariets nye beboer vil nå den størrelse. Først om fem år vil den være så "voksen", at den begynder at interessere sig for det andet køn. schib