Ny sæson for højskoleformiddage

Kristendom 30. september 2002 08:00

BROVST: På onsdag begynder en ny sæson med højskoleformiddage i Brovst Præstegård. Der er tale om fem formiddage med samvær om folkelig og kirkelig oplysning. Efter morgensang er der foredrag af forskellig karakter. Desuden er der i november en debataften. På onsdag er formiddagens gæst fhv. seminarierektor Henning Fogde, Nr. Nissum. Han taler om emnet: Jagten efter mening. Om tro i en troløs tid. Vi lever i en tid, hvor religiøsiteten blomstrer. Men hvor går den hen? Hvor er kirken i samfundet? Henning Fogde har skrevet adskillige undervisningsmaterialer til skolens kristendomsundervisning, ligesom han har en katekismus for voksne: Med egne ord. Notater om tro og menneskeliv. Henning Fogde er en meget benyttet og engagerende foredragsholder. Det samme kan siges at gælde højskolelærer Mads Lidegaard, Vedbæk, der den sidste onsdag i oktober taler om Da danerne blev kristne. De fleste regner vist med, at kristendommen kom til Danmark med Ansgar. Men noget tyder på, at kristendommen allerede forinden var kommet hertil fra Irland/England. Det mener bl.a. Mads Lidegaard, der fortæller engageret den spændende beretning om, hvordan den irsk-keltiske kristendom kan være kommet til landet før Ansgar. De fremmede Højskoleformiddagene får et mindre tilskud fra folkeoplysningsmidlerne. En betingelse er, at der skal afholdes et særskilt debatskabende arrangement. Det sker onsdag 20. november om aftenen, hvor temaet er: De fremmede har vi altid iblandt os. Der tænkes her på møder mellem danskere og nydanskere. Også her på egnen bor mange nydanskere. Spørgsmålet er, hvordan vi som folk og som kirke kan få en god og meningsfyldt kontakt til gavn for alle parter. Sæsonen byder i januar på foredrag om Livsglædens nødvendighed ved Erik Lindsø, forhenværende højskoleforstander, nu informationschef i Højskolernes Forening. I februar måned er Kaj Munks digtning, liv og virke emne for dagens foredrag ved tidligere sognepræst Nelly Højlund, Ebeltoft. Endelig beretter Inge Sagild i marts måned om slaveri i nutiden. Inge Sagild har bl.a. i TV skildret den barske virkelighed for de slaver, som der stadig er, især i ulandene. Til højskoleformiddagene er deltagerne i øvrigt ikke alene fra Brovst. Arrangementerne er åbne for alle.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...