Ny salmetunge i folkekirken

Den enkelte menighed afgør selv, om den skal i brug

NORDJYLLAND:Guds menighed, syng for vor skaber i løn! hedder det i salme nr.1 i Den Danske Salmebog 2002. Den udkommer i dag, og på søndag vil de fleste kirkegængere i Nordjylland følge opfordringen ved at synge fra den nye salmebog, når den officielle ibrugtagning markeres på kirkens fødselsdag, pinsedag. Men hvis man vil øve sig på de nye salmer hjemme ved klaveret, så må man vente til september. Først da er koralbogen med samtlige melodier og orgelsatser i handelen. Selv om pinsedag er valgt som den dag, da den nye salmebog afløser den gamle autoriserede salmebog fra 1953, er det ikke ensbetydende med, at den nye salmebog skal bruges. For det første er den gamle salmebog stadig brugbar, fordi dens autorisation ikke ophæves af en ny, og for det andet er det op til hvert enkelt sogns menighedsråd at afgøre, om man vil skifte de gamle salmebøger ud med de nye. Og det er der altså nogle, der ikke vil. Frivilligheden rækker også til, hvordan den enkelte menighed vil eller ikke vil markere den nye salmebog, og om det i givet fald skal være noget, man gør i forbindelse med selve gudstjenesten eller ved en sammenkomst før eller efter. En gruppe organister og præster i Haderslev Stift har ganske vist af egen drift udarbejdet en række forslag til, hvordan man som led i pinsegudstjenesten kan "ritualisere" ibrugtagningen af den nye salmebog, og de har lagt deres gode ideer ud på nettet. Men officielt er der ingen fastlagte ritualer, så det er tilstrækkeligt, at den nye salmebog findes - og at det er den, man bruger. Men mundheldet "Skal der være fest, så lad der være fest", synes trods alt de fleste steder at have været udgangspunktet for de planer, der er for at fejre den nye salmebog. I Budolfi Kirke i Aalborg står Grundtvigs opfordring fra 1847 om at synge for skaberen rent faktisk på nummertavlerne, når domkirken er ramme om en særlig festgudstjeneste med biskop Søren Lodberg Hvas som prædikant. Her vil det nye i høj grad blive en del af gudstjenesten med det valg af salmer, som domprovst Arne Mumgaard og biskoppen har aftalt, og som understreger, at salmebogen favner både nyt og gammelt og derved forener den særlige danske salmetradition med nutidig salmedigtning. Planen er, at der ud over Nr. 1 synges endnu en salme, som findes i den nuværende salmebog, nemlig Grundtvigs "I al sin glans nu stråler solen" - for ingen pinse uden dén, som domprovsten siger. Men resten af salmesangen bliver med tekst og toner fra de nye salmer - bl.a. af Jens Rosendal og Jørgen Gustava Brandt og gendigtninger af svenske salmer som den nye salmebogs nr. 725, "Det dufter lysegrønt af græs". Den er gendigtet af biskop Johannes Johansen og allerede kendt fra diverse tillæg. - Et hit, mener Arne Mumgaard. Efter gudstjenesten bliver der festlig sammenkomst i krypten, hvor domkirkens kor medvirker. Øvetime I Margrethe Sogn i Aalborg vender menigheden om på rækkefølgen. Her mødes man nemlig til morgenkaffe, og når krummerne er skyllet ned, kan man øve sig på de nye salmer, som skal synges senere. I kirkebladet gives denne begrundelse: - Så vi med fuld styrke kan tage den nye salmebog i brug, når gudstjenesten begynder. Mange steder har man valgt stille og roligt at bruge den nye salmebog uden særlige videre dikkedarer, bl. a. i Vrejlev, Hjallerup, Rostrup og Als kirker, mens andre præster og menighedsråd har valgt at præsentere salmebogen ved kirkekaffen efter gudstjenesten. Det gør man eksempelvis i Nørresundby, i Ugilt-Astrup og i Biersted, hvor der både bliver skuespil og børn i kirken, og i Lendum og Hørmested bliver festlighederne ud over ved en sammenkomst understreget af trompetakkompagnement til salmesangen. I Skørping er der udstilling om salmebogen i kirken og på biblioteket. Nye er udskudt Noget samlet overblik over, hvilke sogne der har købt nye salmebøger, har udgiveren, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag ikke, men ved et rundspørge til en stribe nordjyske præster støder man på fem af 18 kirker, hvor sangen for Herren stadig skal klinge med afsæt i den gamle salmebog. Det har man bl. a. bestemt på Gjøl, i Bistrup Sogn i Hjørring og i Hørby Sogn. Menighederne i Hæstrup og i Astrup i Himmerland kan regne med at få nye salmebøger næste år, og i Hirtshals tages den nye salmebog først i brug til det nye kirkeårs begyndelse første søndag i advent.