Dronninglund

Ny scleroseforening i Vendsyssel

VENDSYSSEL:Så er der stiftet en lokalafdeling af Scleroseforeningen i Brønderslev-Dronninglund og Hjørring. Det skete på et møde i Forsamlingsbygningen i Hjørring. Mødet blev ledet af organisationskonsulent Mikael Freud. Bestyrelsesposterne i den nye lokalforening gik til folk fra begge kommuner. Formand blev Else Harboe, Horne, som også var formand for den gamle scleroseklub. Birte Vestergård, Hjørring, blev frivillighedsansvarlig, og Kirsten Duchwaider, Hjallerup, blev sekretær. Kassererposten gik til Birthe Ellegård fra Brønderslev, mens John Erik Jensen, Hjallerup, blev revisor. Der blev også nedsat tre udvalg. Baggrunden for den nye forening er kommunalreformen.