Ny sejr for golfbanelejren

Amtets udvalg for teknik og miljø blåstempler golfbaneprojektet

DRONNINGLUND:Folkene bag den planlagte Dronninglund Golfbane Lunderbjerg har føjet endnu en sejr til samlingen i bestræbelserne på at få realiseret planerne om det nye golfbaneanlæg ved Dronninglund Kunstcenter og Dronninglund Storskov. Den seneste sejr er hentet i amtets udvalg for teknik og miljø, hvor der er sagt ja til ikke at gøre indsigelse over for projektet, idet det skønnes, at golfbaneanlægget er ”af underordnet betydning for regionplanlægningens formål”. Derudover har amtsudvalget givet dispensation til, at der visse steder på golfbaneanlægget rykkes lidt tættere end normalt på gravhøjene i området, ligesom der fra udvalgets side peges på, at der ikke bør udspredes plantebeskyttelsesmidler og gødning inden for Østvendsyssel Råvandsforsynings indvindingsområde. Også dybdepløjning nærmere end 100 m fra gravhøjene ønsker amtsudvalget at undgå, og alt dette er noget, der i golfbanelejren allerede er taget højde for. Det er derfor også en glad formand for Dronninglund Golfklub, Ove Thomsen, der nu for alvor kan se en ende på hele godkendelsesfasen i forbindelse med golfbaneanlægget. - Hvis ikke der i forbindelse med høringsperioden for golfbane-lokalplanen kommer nogle voldsomme indsigelser, vil vi kunne holde licitation i slutningen af måneden og påbegynde anlægsarbejdet i juli, siger han. Høringsfasen for golfbane-lokalplanen udløber på tirsdag, og Ove Thomsen noterer sig i den forbindelse med tilfredshed, at der endnu ikke er indløbet nogle indsigelser. - Der er kommet et par bemærkninger, men det drejer sig om ting, som vi er helt forberedte på, og de kommer derfor ikke til at volde os nogle problemer, fastslår Ove Thomsen. Han fortæller videre - denne gang i rollen som kommunaldirektør - at det er planen at holde et ekstraordinært møde i byrådet senere på måneden for at få golfbane-lokalplanen hurtigt godkendt, da byrådet ikke kan nå dette på det ordinære junimøde på tirsdag.