Ny SFO delvis klar til september

Kærbo SFO er blevet til Bikuben

AABYBRO:Forventningerne er, at de 1.037 kvadratmeter ny lokaler, som skal huse skolefritidsordning og undervisningslokaler for de yngste klasser på Aabybro Skole, står klar til brug 1. september, hvorefter håndværkere skal renovere nabobygningen, der huser den nuværende indskolingsafdeling. Den oprindelige tidsplan forudsagde, at skolen og SFO'en kunne benytte lokalerne på Kattedamsvej fra starten af dette skoleår, men trods byggeriets forsinkelse havde Kærbo SFO valgt at markere skiftet torsdag som optakt til det nye skoleår ved at afsløre institutionens nye navn. SFO'en udskrev i maj en navnekonkurrence blandt børn og deres forældre. Og de ansatte præmierede igår det bedste forslag med en købmandskurv, da SFO-leder Erik Bisgaard kunne afsløre, at Kærbo SFO's nye navn er Bikuben. - Navnet er valgt, fordi SFO'en også summer af liv og masser af aktivitet, og navnet står for nogle af husets værdier. Alle i huset hører og holder sammen og har et fælles mål, nemlig at have en god dag sammen, sagde Erik Bisgaard om nvanet, som var foreslået af Daniel Langgaard og familie. Brugerne af SFO'en må vente til september med at indtage de nye lokaler, og derefter skal den nuværende indskolingsafdeling så gennem en renovering, som ventes at strække sig til 13. februar næste år. Derfor er der planlagt en midlertidig løsning for børnene, indtil de alle kan tage den ny SFO og undervisningslokaler i brug fuldt ud 23. ferbuar. Børnehaveklasserne skal både have klasse-undervisning og være i SFO'en på Kærvej frem til februar, hvorefter de flytter til den ny SFO og indskoling på Kattedamsvej. Eleverne i 1. klasse skal både have undervisning og gå i SFO i den nuværende indskolingsafdeling på Kattedamsvej, indtil den skal renoveres fra 1. september, hvorefter eleverne skal undervises og gå i SFO i en del af de nye bygninger. 2. klasserne skal i august også undervises i den nuværende indskolingsafdeling og derefter i en del af de ny bygninger. Derimod skal de efter skoletid gå i SFO i Fritteren på den anden side af Kattedamsvej. - Denne løsning betyder mindst mulig vandren mellem bygninger, siger Erik Bisgaard. - Det bliver en klar gevinst for børnene, at undervisningslokaler og SFO'en placeres så tæt på hinanden. De behøver ikke længere koncentrere sig så meget om at huske aftaler og beskeder, huske at få madpakke og taske med, når de skal fra skole til SFO. De kan koncentrere sig om at være i skolen og om at lege i SFO'en. Vi undgår alt den vandren frem og tilbage, som har taget en masse personaletid. Det har været noget roderi, siger Erik Bisgaard. Han peger også på, at personalegrupperne i skolen og SFO'en får et tættere samarbejde. Nybygningen opføres i forlængelse af den nuværende indskoling, som skal renoveres i løbet af efteråret. Lokalerne omfatter syv undervisningslokaler, lokaler til SFO'en, toiletter, sal, elevator, café, lærerlokale, handicaptoilet samt værksted og atelier.