Børnepasning

Ny SFO vedtaget trods små pip i debatten

Mogens Bjerre argumenterede halvhjertet for en anden placering på HBs anlæg

HIRTSHALS:Den 1. august skulle der gerne stå en helt ny kombineret Skolefritidsordning (SFO) og ungdomsklub færdig. Den ny institution skal afløse Fritidscentret, som er blevet solgt til Hirtshals Andelsmejeri. Efter et kort debat besluttede et enigt byråd trods indsigelser fra Hirtshals Boldklub sig for at placere den fremtidige SFO mellem Søndergade og opvisningsbanen på Hirtshals Stadion. Den løsningsmodel var der fuld enighed om efter at sagen har været behandlet i både børne- og kulturudvalget og i teknisk udvalg. - På den måde imødekommer vi ønsker fra HB om at tage hensyn til stadioninspektørens bolig, og samtidig er der sikret parkeringspladser ved den gamle tennisbane, sagde Mogens Bjerre (S). Personligt lagde han dog ikke skjul på, at han havde foretrukket at placere SFO'en på Boldklubbens nuværende grusbane. - Det vil give langt bedre muligheder for at udvide institutionen, og desuden er det tæt på den sø, som i dag bliver brugt af Fritidscentret, mente Mogens Bjerre. - Jeg har aldrig set nogen anvende den grusbane, og jeg er sikker på, at man ikke vil finde et eneste fodspor på banen, tilføjede han. Tættere på skolen Alligevel valgte Mogens Bjerre at følge resten af byrådet og stemme for den valgte løsning. Jan Knudsen (UP) mente heller ikke, at afstanden til søen var noget problem, og han lagde også vægt på, at den nye SFO indvendig vil blive lige så stor som Fritidscentret, og placeringen helt ud mod Søndergade ved siden af opvisningsbanen er også tættere på skolen. - Og med hensyn til grusbanen, så blev der faktisk spillet fodbold på banen tirsdag aften, sagde Jan Knudsen. Formanden for børne- og kulturudvalget Ole Albæk (UP) var af den overbevisning, at området mellem Søndergade og opvisningsbanen er mest velegnet. - Vi har holdt adskillige møder for at finde en løsning som både giver plads til SFO og klub. Både politisk og pædagogisk tilgodeser den valgte løsning de fleste krav, sagde Ole Albæk. Muligheden for at bygge på grusbanearealet i fremtiden eksisterer fortsat, da området medtages i lokalplanen. Til gengæld sløjfes byggefeltet ved siden af klubhuset.