Skadedyrsbekæmpelse

Ny skat på rotter

Udgiften opkræves nu via ejendomsskatten.

Fremover skal der betales skat på bekæmpelse af rotter i Aalborg Kommune. Eller rettere bekæmpelse af rotter. Lige nu er ejendomsskattebilletten på vej ud til alle grundejere, og den indeholder et mindre beløb, som både skal dække udgiften til rottefænger og sagsbehandling. Helt nøjagtig 0,00174 promille af ejendomsvurderingen. For et hus vurderet til 1,5 mio. kr. udgør det 26 kroner og 10 øre for et helt år. Fra kommune- til ejendomsskat Udgiften til den lovpligtige rottebekæmpelse var tidligere dækket af kommuneskatten, men byrådet har besluttet at gå over til at opkræve udgiften via ejendomsskatten. Det er muligt efter loven om rottebekæmpelse og i øvrigt et princip, som blev brugt i de gamle kommuner i Hals, Sejlflod og Nibe. Kampen mod rotter svinger fra år til år afhæn- gig af rotteplagens om- fang. Beløbsmæssigt er det 1,2-1,8 mio. kr. om året. I øvrigt er der udsigt til, at udgiften til rotter er lidt for nedadgående. I 2008 fik Aalborg Kommune 3400 anmeldelser om rotter. Det faldt i 2009 til 2.635 anmeldelser. Og måske hjælper den kolde start på 2010 med til yderligere at få tyndet ud i rottebestanden. - Men erfaringsmæssigt er der en variation i bestanden af rotter, bemærker ingeniør Karsten Horn fra afdeling for trafik og veje.