Ny skat på værktøj?

Der blev talt meget om multimedieskatten, da den blev annonceret for to måneder siden. Særligt var der meget fokus på de problemer, som hjemmehjælpere og skolelærere ville få. Det har betydet, at der er fundet en løsning for disse offentlige medarbejdergrupper i et revideret udkast til lovgivning.

Hos mine kollegaer og mig er problemerne stadig de samme. Vi har forgæves prøvet at forklare lovgiverne på Christiansborg, hvordan installationsbranchen hænger sammen, og hvor problematisk multimedieskatten vil være at administrere med vores arbejdsmønster. Lovforslaget om multimedieskat bærer stadig præg af en manglende forståelse for de konkrete problemer, der vil opstå i erhvervslivet. Det eneste vi dybest set ønsker os er, at man gør det muligt for vores medarbejdere at have en mobiltelefon udelukkende til erhvervsmæssig brug. Vi ønsker at blive ligestillet med de offentlige medarbejdergrupper, som politikerne har fundet en løsning for. Multimedieskatten lægger nemlig stadig op til, at et uundværligt arbejdsredskab som mobiltelefonen pålægges en ny skat. En skat, der rammer langt de fleste ansatte i håndværksfagene. Det svarer banalt set til at lægge en skat på en hammer eller en rørtang. I min virksomhed alene vil det koste medarbejderne 105.000 kroner. Samlet set i hele installationsbranchen vil multimedieskatten koste medarbejderne op imod 130 mio. kroner i ekstra skat. I installationsbranchen har vi ofte døgnservice for at kunne rykke hurtigt ud til vores kunder. Det er et krav fra borgere, virksomheder og samfundets side. Hvem vil vente på en vvs’er til om mandagen med et sprunget vandrør i weekenden? Eller en elektriker, hvis strømmen gik fredag eftermiddag? I sådanne situationer er en mobiltelefon et helt afgørende værktøj. Medarbejderen er nødt til at have mobiltelefonen med sig hjem i privaten for at være fleksibel og for at kunne rykke ud, når kunderne har brug for det. Det kan ikke siges tit nok: Mobiltelefoner til erhvervsmæssig brug er ikke og bør ikke betragtes som et frynsegode, der skal beskattes. Mobilen er et nødvendigt arbejdsredskab på linje med en hammer eller en rørtang. Regeringens ambition og målsætning om at forenkle virksomheders byrder harmonerer vældig dårligt med forslaget til en ny multimedieskat. Medarbejdere i mange private virksomheder vil de facto blive pålagt en ekstraskat og virksomhederne pålagt nogle omkostningstunge administrative byrder.